петак, 28. мај 2010.

Uvod

Pozivam na korišćenje sopstvene intuicije tokom i nakon apsorpcije materijala diskutovanog u knjizi. Mnoge stvari o kojima ćete čitati nisu lagano prihvatljive sa našim materijalistički opranim umovima. U Zapadnom civilizovanom svetu oslanjamo se samo na naučne činjenice (muška logika leve strane mozga), dok na Istoku se kaže, kako je nešto istina, ukoliko je to lično iskustvo (ženska intuicija desne strane mozga). Pozivam Vas na korišćenje obe strane mozga kako bi pronašli šta je to istina za Vas!
Savršeno mogu zamisliti Vašu jaku skeptičnost u vezi sa predmetom ove knjige i stvarima o kojima ćete čitati. Skepiticizam je solidan mehanizam za prihvatanje novih koncepata. Međutim, želeo bih Vam sugerisati, kako se skepticizam može koristiti i kao odbrambeni mehanizam ega, kojim se on štiti od mogućnosti da nije u pravu. Ako smo skeptici, prihvatamo svet kakav jeste, svet kao sigurno nebo, status quo. Ukoliko ne dozvolimo ulaz novim verovanjima, na nas ne može uticati ni sama bit našeg postojanja, pa možemo nastavljati svoj posao kao obično. Skeptici su često u dobrom društvu jer se priključuju masama. Međutim skepticizam može biti i prepreka, koja nam blokira učenje. Potrebna je hrabrost i za samom sebi dozvoliti prihvatanje novih koncepata u ovoj knjizi. Sa tog aspekta ova knjiga nije neko lagano štivo i zahtevaće otvoreni um.


Prolog

Pre tristo godina, francuski filozof René Descartes (1596 – 1650) dozvolio je sebi slobodu za podelu našeg sveta na dve ravni, materijalnu i duhovnu ravan. Duhovna ravan je postala predmet religije, a materijalna ravan je bila dodeljena nauci. To je bio početak nezavisnog (odvojenog) puta naučne zajednice naučnika oslobođenih od do tada dogmatički utemeljenih naučnih činjenica, koje je diktiralo Hrišćanstvo sa Biblijom u svojim rukama kao jedinim izvorom cele istine.
Sada nakon tristo godina od Descartes-ovog uvođenja odvajanja nauke i religije, izgleda kako je nauka prošla celi krug, u maloj ali rastućoj naučnoj zajednici, ulazeći sada u ravan duhovnosti! Most između nauke i duhovnosti je skoro pređen!
Kada kvantna fizika 20-tog veka više nije mogla isključivati mogućnost stvarnog učinka ljudske svesti na fizičku realnost na subatomskom nivou, naučnici su počeli otkrivati stvari o našem realitetu koji izgleda koroborira s principima ezoteričkog učenja. Ezoteričko učenje se održavalo na životu u duhovnim tradicijama kao što su Veda tekstovi, židovski Kabbalah te u tajnim gnostičkim krugovima kao što su slobodni masoni, koji su imali u svojoj sredini mnoge poznate lidere i učenjake.

Stvari o kojima ćete čitati u ovoj knjizi su otkrića mnogih vodećih naučnika u različitim područjima nauke, među kojima su i proslavljeni profesori poznatih univerziteta. Počeo sam verovati kako će revolucionarna otkrića ostvarena u zadnjoj dekadi prošlog 20.veka, od kojih ćemo prodiskutovati u knjizi samo deo, na kraju promeniti postojeće naučne paradigme, a time i paradigmu našeg društva.
Promene možda neće ići brzo, jer je nauka postala jednako dogmatska kao i religiozni koreni iz kojih je potekla! Međutim u sve više rastućoj brzini naše evolucije, društvene se promene događaju mnogo brže nego pre tristo godina u vreme Descartes-a. Kartezijanski materijalistički pogled na svet, slepo verovanje, kako postoji samo materijalistički uzrok svemu u svemiru, je nasleđe nauke, koje je dominiralo našim Zapadnim verovanjem u pogledu realiteta stotinama godina. No verujem, kako će postojeći pogled na svet biti eventualno zamenjen novom vizijom, koja se počinje shvatati u maloj zajednici naučnih pionira.
Ta naučna vizija izgleda dolazi u vreme, koje očajno treba nove odogovore za probleme sa kojima se suočavamo. Čovečanstvo je došlo do raskršća Ako nastavimo putovati putem kojim smo krenuli, možda nećemo preživeti kraj 21. veka. Suočeni smo sa ogromnim ekološkim problemima i klimatskim promenama koje su postale očigledne, a izgleda da su već i ireverzibilne. Postoji pobuna u svakom kutku ove zemlje, a trend najavljuje sve ekstremnije nasilje kako godine prolaze. Svetska je kultura podeljena, polarizovana između sukobljenih religija koje nastoje radikalizovati grupe unutar naših društava. Pretnja terorizma predstavlja stvarnu opasnost stabilnosti sveta. Potpuno smo sposobni za samo-uništenje ukoliko ne promenimo smer.
Stvara se globalni pritisak za kreiranje radikalnih promena i kretanje dugim smerom. No ima li još nade za čovečanstvo?
Na prvi pogled ideja može izgledati iracionalno za gore skiciranu situaciju, no duhovni izvori veruju kako je Gaia, Majka Zemlja trenutno u procesu transformacije iz Doba Ribe u doba Vodolije, završavajući evolucijski ciklus od 75.000-godina. Sve vodeće religije imaju proročanstva vezana za kraj vremena, a i mi smo imali mnoge proroke koji su to objavili, Isus Krist, Mohamed, Nostradamus i Edgar Cayce, da navedemo samo neke. Za Zemljinu pretpostavljenu transformaciju postoje mnogi nazivi kao što su “Drugo pojavljivanje Hrista”, dolazak “Novog Jeruzalema” i “Uzašašće”.
Trenutno vreme nosi mnoga obeležja tih proročanstava, pa bi li mogli stvarno biti usred tih transformacijskih promena upravo sada? Mnogi istraživači Novog doba veruju kako se to upravo događa. Transformacija Zemlje je verovatno počela negde u osamdesetim godinama prošlog doba i kulminiraće oko 2012.
Kada sam prvi put čuo za takve tvrdnje prvobitno sam ih odbacio, što bi verovatno i Vi, kada bi ova knjiga bila prva o toj temi!
Nakon čitanja i studiranja mnogih materijala koji podržava te tvrdnje, izgubio sam mnogo svog skepticizma i počeo verovati kako živimo stvarno u vrlo specijalnom vremenu. Tema vibrira sa samom biti mog bića. Jer dugo koliko se god mogu setiti, osećao sam, kako stvari mogu biti toliko drugačije u našem svetu, što me je i odvelo u pisanje ove knjige. To je moj mali doprinos boljem svetu, koga delim sa Vama u svetu, kome je to tako jako potrebno u ovim problematičnim vremenima.
x
Ova knjiga nije o “kraju sveta”, “Apokalipsi”, baš suprotno, ona je o kraju starog sveta kakvog Vi i ja znamo danas i rađanju jednog svetlijeg novog.
Veći je deo knjige utemeljen na solidnim naučnim “dokazima” koji mogu koroborirati gore izrečene tvrdnje; ona nije temeljena na popularnim metafizičkim idejama Novog doba. Međutim, u zadnjem poglavlju ću uvesti neke “neortodoksne” izvore, kao što je kanalizovano delovanje “zakona jednosti”, koji Vas možda neće privući. Uključujem taj izvor jer će za mnoge biti vrlo uverljiv.
Pozivam na korišćenje sopstvene intuicije tokom i nakon apsorpcije materijala diskutovanog u knjizi. Mnoge stvari o kojima ćete čitati nisu lagano prihvatljive sa našim materijalistički opranim umovima. U Zapadnom civilizovanom svetu oslanjamo se samo na naučne činjenice (muška logika leve strane mozga), dok na Istoku se kaže, kako je nešto istina, ukoliko je to lično iskustvo (ženska intuicija desne strane mozga). Pozivam Vas na korišćenje obe strane mozga kako bi pronašli šta je to istina za Vas!
Savršeno mogu zamisliti Vašu jaku skeptičnost u vezi sa predmetom ove knjige i stvarima o kojima ćete čitati. Skepiticizam je solidan mehanizam za evaluiranje novih koncepata. Međutim, želeo bih Vam sugerisati, kako se skepticizam može koristiti i kao obrambeni mehanizam ega, kojim se on štiti od mogućnosti da nije u pravu. Ako smo skeptici, prihvatamo svet kakav jeste, svet kao sigurno nebo, status quo. Ukoliko ne dozvolimo ulaz novim verovanjima, na nas ne može uticati ni sama bit našeg postojanja, pa možemo nastavljati svoj posao kao obično. Skeptici su često u dobrom društvu, jer se priključuju masama. Međutim skepticizam može biti i prepreka, koja nam blokira učenje. Potrebna je hrabrost i za samom sebi dozvoliti prihvatanje novih koncepata u ovoj knjizi. Sa tog aspekta ova knjiga nije neko lagano štivo i zahtevaće otvoreni um.
Većina materijala knjige je inspirisana i temeljena na radovima David Wilcock-a. Doći ćemo do diskusije sa njim tokom napredovanja knjigom. Mislim kako David Wilcock igra vitalnu ulogu u razotkrivanju nove naučne svesnosti, globalnog pomaka u svesti, jer je on više od samo još jednog naučnika, kako ćemo to kasnije otkriti! Napisao je tri važne knjige, koje se slobodno download-uju sa njegovog web site-a http://www.divinecosmos.com. Njegov se rad počinje prepoznavati u naučnim krugovima.
Knjiga će se takođe fokusirati na proročanstva Edgar Cayce (1877 – 1945), zadnjeg velikog proroka, koji je u zadnjem veku, tako precizno predvideo “Svetske promene”, što se verujem tek sada razotkriva.

Nadam se kako će ova knjiga doneti nešto nade i svetla ovom svetu kome je to preko potrebno. Lično verujem u sjajnu i svetlu budućnost pred nama, no potrebno je naše slaganje i verovanje kako bi je oblikovali!

Isto tako se nadam, kako će ova knjiga upaliti u Vama iskru čuđenja i radoznalosti, kako bi sami potražili svoju istinu!
Souls of Distortion © 2006
Earth changes. Souls of Distortion Awakening chapter

Нема коментара:

Постави коментар