субота, 29. мај 2010.

Proročanstvo o promenama na Zemlji


POGLAVLJE 1


Naša draga majka Zemlja pati pod stresom ljudskih nastojanja, koji su postali nepodnošljivi svetskim rastom populacije neshvatljivom brzinom. Sadašnja je populacija sveta od 6 milijardi duša, no ona će rasti do 10 milijardi 2030. i 20 milijardi 2070, ukoliko se taj postojeći rast nastavi.
Čovečanstvo troši samo 40% neto primarne proizvodnje hrane i energije, koja je raspoloživa na Zemlji za sve svoje vrste. Samo u zadnjih trideset godina uništeno je više od trećine prirodnih resursa zbog ljudskog delovanja. Reke su nam zagađene, a okeani umiru.
Zemlja se više ne može nositi sa udarcima koje prima, dok ćemo mi iskusiti rezultate verovatno pre nego kasnije, samo je pitanje vremena.
Više ne moramo verovati naučnicima, koji tvrde kako se “globalno zagrevanje” ne može dokazati, te kako je Zemlja dobro. Svako sa očima za gledanje i ušima za slušanje je trebao uočiti do sada, kako se naša klima menja. Do kraja ovog veka polovi će se otopiti, naši će okeani biti zagađeni, a dve trećine svih životinjskih vrsta Zemlje će izumreti.
Čak i u ovako alarmantnom stanju, većina nas se više brine o godišnjoj kompenzaciji inflacije i o rezultatima svog favoriziranog fudbalskog kluba u ligi šampiona, nego o kiselim kišama koje padaju na naše krovove. Ako bi samo pogledali svakog dana novine, dobili bi impresiju kako je svet svakog dana sve nasilniji. Srednji Istok je u stanju meteža, a pretnja terorizma nakon 9/11 je postala tako neminovna, da već utiče na živote miliona ljudi. Polarizacija i netolerancija između svetskih kultura i religija rapidno rastu.
Mnogi takođe doživljavaju dramatične promene u svojim ličnim životima. Intimne veze i brakovi se izgleda lakše i češće raspadaju nego ikada pre u istoriji. Naša dobra vremena sa pet radnih mesta koja su izgledala kao garancija za lagani prolaz do penzije su prošla, a izmena radnih mesta je postala uobičajenost! Sagorevanje među menadžerima je uobičajeno, a i svedoci smo mnogih ispadanja iz te trke za vrh.
Naše zapadne ekonomije, koje su dekadama bile vrlo stabilne, izgledaju prilično neuravnoteženo ovih dana, a zaposlenost na Zapadu uveliko opada u korist zemalja u razvoju, koje čekaju polet svojih ekonomija! Ekonomski razvoji se izgleda odvijaju sve više rastućom brzinom, vreme do (izlaska na) tržišta novih proizvoda su postala neverovatno kratka. U mnogim slučajevima je proizvod već zastareo i pre svog uvođenja na tržište. Pa tu su onda i deficiti država u milijardama dolara svetskih ekonomija, koji su postali tako teški da bi mogli kolabirati pod vlastitom težinom.
Čak su i naše političke strukture, utemeljene stranke koje su nekad bile nosači i adheziv našeg društva, postale nepredvidljivim. Nove stranke sa radikalnim političkim idejama neočekivano izranjaju preuzimajući teret sledbenika, te izazivajući šokove i iznenađenje establishment-a.
Proširena velika korupcija i skandali pranja novca su izgleda samo površina onoga u šta su uključene respektovane multinacionalne kompanije.
Naš se svet menja i to brzo, a stvara se osećaj kako i samo vreme ide brže, zar ne? Šta se događa sa našim svetom, kuda to vodi?

Proročanstva

Svet je poznavao mnoge proroke i mnogi su među njima predviđali destrukciju i očaj novog milenijuma, koji izgleda tako magičnim vremenom nespojivim sa krajem sveta. To nije bilo predviđano samo za kraj drugog milenijuma, već i za prvi milenijum, a kako danas možemo posvedočiti, proročanstva se nisu dogodila.
Tu su i drugi proroci kao Nostradamus (1503. – 1566.), koji je čovečanstvu proricao sa 2000. godinom ili patnju apokaliptičkog holokausta ili neviđenu promenu i rađanje nove globalne svesti. (1)
Madam Blavatsky (1831. – 1891.), mistik i utemelitelj Teozofskog društva, je predvidela završetak 5200 - godišnjeg perioda, sadašnjeg Kali Yuga ili Tamnog doba, koje bi trebalo naslediti doba svetla.
Dakle još ima nade.

Najprominentniji prorok prošlog stoleća je bez sumnje Edgar Cayce (1877. – 1945.). On je najbolje dokumentovani vidovnjak do sada. Edgar Cayce, poznat kao spavajući prorok je izveo 14 306 ‘čitanja’ tokom spavanja u izmenjenom stanju svesti i sve su ‘interpretacije’ dokumentirane. Postao je vrlo popularan zbog svojih medicinskih ‘očitavanja’, jer je mogao sa skoro sto postotnom tačnošću dijagnostikovati bolest svojih pacijenata. U većini slučajeva je čak i spomenuo ime i adresu lekara koga treba konzultovati! A sve to dok je bio u stanju transa znajući samo ime pacijenta koga nikada ranije nije sreo! U kasnijim danima svoje karijere, počeo je prenositi informacije o prošlim civilizacijama, kao one o kulturi Egipta i Atlantide, a predvidio je i događaje u budućnosti ove planete koji su postali poznati kao ‘promene Zemlje’. Sam Edgar Cayce je osnovao “Asocijaciju istraživnja i prosvetljenja - Association for Research and Enlightenment’ (A.R.E.) kako bi se sačuvalo njegovo nasleđe. Ta organizacija još uvijek postoji i vrlo je aktivna. Edgar Cayce-a su studirali vrlo detaljno, a posvećeno je tom mističnom čoveku više od tristo knjiga.

Danas je Edgar Cayce još uvek zagonetka za mnoge ljude, jer se već veliki broj njegovih predviđanja pokazao tačnim, a mnogi su naučnici, uglavnom arheolozi i egiptolozi naučili kako njegove informacije treba uzimati vrlo ozbiljno i koristiti ih kao svetionik u svojim naučnim pokušajima.
Cayce je sugerisao kako će godine između 1958. i 1998. biti vreme velikih promena, globalne transformacije. Te promene ne bi značile kraj sveta, već bi bile glasnici Novog doba i duhovnih transformacija. Sama Zemlja bi prolazila kroz enormne promene u formi jakih potresa, erupcija vulkana, pojačane sunčeve aktivnosti, dramatičnih promena mustri klime, masovnog potapanja kopna, što će kulminirati u pomaku polova.
To sada ne izgleda vrlo obečavajućom perspektivom, međutim, kako ćemo pokazati u ovoj knjizi, dramatične se promene stvarno događaju, a nagli porast prirodnih katastrofa se širi Zemljom i tokom pisanja ove knjige. Na sreću, jedan od najjaćih argumenata kojeg je Cayce koristio, je bio onaj o nepredodređenoj budćnosti, jer ona zavisi u velikoj meri o intenciji čovečanstva za oblikovanje vlastite budućnosti. U tom smislu je ostavio otvoren prostor i za drugačije rezultate vlastitih predviđanja.

Spavajući prorok je delimično gledao u davnine ljudske istorije i dao detaljne informacije o starim civilizacijama kao što je egipatska. Stotine njegovih zapisa je diskutovalo izgubljeni kontinent Atlantidu, koji je potonuo 10.500 godina pre n.e. tokom globalne kataklizme, poplave koju je prouzročilo pomicanje polova Zemlje. Opisao je civilizaciju Atlantide kao najnapredniju civilizaciju u ljudskoj istoriji. Spomenuo je i dvoranu zapisa, biblioteku znanja Atlantide, koju su spasili nakon poplave preživeli sa potopljene Atlantide i sklonili na dva mesta na Zemlji, jedno od njih se nalazi između leve šape Sfinge i Nika na Giza visoravni, a drugo mesto je meksički Yucatan poluotok Maya. Prema Cayce-u, Veliku piramidu (piramida Keopsa ili Kufu-a) na Giza visoravni u Egiptu je izgradio 10.500 prije n.e. Toth iz Atlantide, koga su Grci poznavali kao Hermes Trismegistus-a i visokog sveštenika Ra-Ta, obojica preživeli sa Atlantide. Izgradili su Veliku piramidu kako bi sačuvali kulturu Atlantide. Edgar Cayce je objasnio kako je on sam reinkarnacija Ra-Ta, visokog sveštenika koji se pridružio konstruisanju Velike piramide.

Prema Cayce-u, većina je današnje nauke i tehnologije jednostavno ponovno otkrivanje tehnologija koje su nekad pripadale kulturi Atlantide. A kako ćemo demonstrirati u ovoj knjizi, stvarno davno znanje ponovo izranja na površinu, bacajuči potpuno novo svetlo na nauku, a pomaže i u oblikovanju nove nauke etera. Bitovi i delovi znanja Atlantide su bili čuvani kao tajna u tajnim društvima, kao što su Slobodni zidari. Mnogo je originalnog znanja međutim izgubljeno, no temelji te nove nauke su sačuvani u staroj vrsti,poznatoj kao “sveta geometrija” koja se sada rekonstruiše.
Leonardo da Vinci je bio član takvog tajnog društva, koja su tokom moderne istorije očuvali vrstu svete geometrije u svojim umetničkim formama. Rimska katolička crkva je zabranila to pagansko znanje, kako bi sveti tekstovi Biblije bili jedini potrebni i dozvoljeni.

Predmet članstva u tajnom društvu Leonarda Da Vinci-ja je dobio svetsku pažnju od kada je Dan Brown napisao knjigu koju je nazvao “Da Vinci-jev kod”. Iako se knjiga uglavnom bavi pretpotstavljenim brakom Isusa i Marije Magdalene i njihovim potomstvom, ona i ukazuje na činjenicu da je Leonardo Da Vinci naglašavao važnost Zlatne sredine, Φ (Phi). U knjizi ćemo pokazati kako su naučnici koristili svetu geometriju, geometriju Φ, za kreiranje cele nove fizike temeljene na važnosti Zlatne sredine, Φ! (Phi). Diskusija o 'Svetom gralu' u 'Da Vinci-jevom kodu' nije, verujem ni o fizikalnom objektu, ni vrču korišćenom u zadnjoj večeri Isusa, niti o njegovoj liniji kraljevske krvi ('sang real'), već se diskutuje o očuvanju svete geometrije i značaja Zlatne sredine, koje čovečanstvo sada ponovo otkriva! Na kraju, no ništa manje vredno, najiznenađujuće proročanstvo koje počinje zanimati celi svet, a ona se izgleda otkrivaju i tokom pisanja knjige je proročanstvo kraja vremena Maja za 2012.
Kultura Maja je bila kultura domorodačkih američkih Indijanaca, koja je cvetala od 300. godine nove ere do 900. godine nove ere u Južnoj Americi. Iz do sada naučnicima nepoznatih razloga, klasična kultura Maja je naglo završila, napuštanjem svojih gradova i kompleksa hramova. Danas potomci Maja još uvek žive u Meksiku, Gvatemali i Hondurasu i još uvek nose sa sobom proročanstva svojih predaka. Maje su bili izvrsni posmatrači neba sa dubokim razumevanjem astronomije. Bili su opsednuti sa vremenskim ciklusima, pa su razvili nekoliko ekstremno tačnih kalendarskih sistema temeljenih na nebeskim ciklusima.

Jedan od njih je Tzolkin kalendar sa 260 kin-a (dana), zatim drugi Haab kalendar s 365 kin-a (dana). Haab se sinhronizuje sa ciklusima Venere, dok se Tzolkin kalendar sinkronizuje sa mističnim kalendarom Dugog brojenja Maja. Kalendar dugog brojenja se koristio za duge vremenske periode i sastojao se od 13 Baktun podciklusa. Baktun se dalje sastoji od 20 podciklusa, nazvanih Katun-ima. Svaki se Katun sastojao od 20 tuna i konačno svaki se tun sastojao od 360 kin-a (dana). Tako je kompletan Baktun trajao 20x20x360 = 144.000 kin-a, vrlo sveti broj iz pradavnih vremena i višestruko spominjan u Bibliji. Neki naučnici veruju kako značaj promera 13 : 20 ugrađenog u kalendar Dugog brojenja ukazuje na promer Zlatne sredine svete geometrije; međutim promer 13 : 20 bi predstavljao tačno Fibonacci promer, koji konvergira Zlatnoj sredini.

Ukupno trajanje kalendara Dugog brojanja je 5200 godina. Prema Maja naučnicima, taj kalendar počinje 11. kolovoza 3114. pre Hrista i završiće 21. decembra 2012. Maje su verovale kako je svet prošao kroz mnoge epohe, koje su nazivali Suncima. Kraj kalendara Dugog brojenja bi bio kraj četvrtog Sunca i rađanje petog Sunca, označavajući kraj starog sveta kakvog poznajemo i početak novog. Stoga su proročanstva Maja o kraju vremena u stvari proročanstva o novom početku, ponovnom rađanju Zemlje.

Proročanstva Maja se izgleda slažu sa predviđanjima Edgar Cayce-a, jer i Maje predviđaju da će tom novom početku prethoditi serija preokreta u svetu sa velikim izazovima čovečanstvu. Ti izazovi bi pomakli svest čovečanstva u globalnim merilima.
Izvori proročanstava Maja se mogu pratiti unazad do njihove Knjige stvaranja, Popul Vuh. Njihov najveći prorok je bio Bog Paskal. Proročanstva Maja su držana tajnim tokom era, a dekodirana su jedina četiri kodeksa Maja, koji su 'preživeli' špansku inkviziciju, su počela 1960-tih, dok je stvarni proboj u razbijanju koda, učinjen tek osamdesetih. U međuvremenu su šamani Maja prenosili proročanstva usmenom predajom sa jedne generacije na drugu u dubokoj tajni. Njihova politika tajnosti proročanstava se promenila, kada su Maje prepoznale prve znakove promena na Zemlji, koje su predvideli njihovi proroci. Znali kako je došlo vreme da celi svet uči o njima.

1997.holandskom filmskom režiseru je bilo dozvoljeno da snima okupljanje plemena domorodačkih američkih Indijanaca sa celog kontinenta Amerike na svetoj ceremoniji održavanoj u tamnim šumama Gvatemale. Ceremonija je održana sa ciljem izlečenja Zemlje, a Indijanci nisu više pokušavali sakriti svoja proročanstva, pa su dozvolili snimanje dokumentarnog filma, Wiek Lenssen-u. Njegov film "Godina nula" (Nulta godina - The Year Zero) nije nažalost dobio primerenu međunarodnu pažnju.(3)

Krugovi useva

Između svih gore spomenutih promena Zemlje, koje se događaju u našem vremenu ljudske istorijei, događa se i skoro zanemareni čudni i ismejavani fenomen; pojava krugova useva svugde na globusu u zadnje dve dekade. Do danas je izvešteno i katalogovano nekih deset hiljada krugova useva. Mnogi tvrde kako su to prevare/šale i stvarno je mnogo njih verovatno prevara, kao što je zloglasni par Doug & Dave zaveo svet 1991. poravnavši svoje useve drvenim daskama.

Međutim obilje krugova useva koji se pojavljuju širom sveta, ne mogu verovatno biti šala, samo nekoliko prevaranata. Krugovi useva su detaljno istraživani i pravi krugovi ne pokazuju nikakve znakove štete na usevima, već samo spaljenost svetlom na stabljici, kao da su svinute nekom nepoznatom energetskom silom. Studije su otkrile promene u elektromagnetnom polju koje okružuje krugove useva.Ko god ili šta god je napravilo te krugove useva je irelevantno znaćenju poruke koje ti krugovi useva nose. Krugovi nam demonstriraju principe svete geometrije!

Elegantni i često fraktalni oblici krugova sadrže katkad očigledno skrivenu geometriju. Krugovi useva opisuju znanje, koje je delimično očuvano u prastarim tradicijama, te koje se može još i danas naći u mandalama Budista i Hinduista, arhitekturi crkava i katedrala, te mnogim vrstama umetnosti kao na primer u slikama Leonarda Da Vinci-ja.
Rekapitulacija

U poslednjem veku, posebno u zadnjih dvadeset godina, kada su se dogodile mnoge promene, koje izgleda kreiraju disharmoniju i nestabilnost na društvenim nivoima, te u politici. Takođe je postalo očigledno kako se menja naša klima, dok je masovno izgladnjivanje dovelo do izumiranja nekih vrsta. Edgar Cayce je predvideo u tridesetim prošlog veka mnoge događaje koji se sada pokazuju. Takođe je predvideo kako će nauka možda obnoviti naučno znanje legendarnog izgubljenog kontinenta Atlantide.

Očigledno je, kako se nešto definitivno događa sa ovom planetom i iznenađujuće je što je Edgar Cayce predvideo te događaje, koji su postali poznati kao proročanstva o "Zemaljskim promenama". Istu nam poruku donose iz antike i proročanstva Maja, skrivene unutar Maja kodeksa a potvrđivane od Majanaca koji danas žive, kao svete poruke njihovih predaka.

Zajedno sa svim promenama Zemlje, kakvima ih je predvideo Cayce, rađa se i nova naučna svesnost. Njeno se rađanje događa u malom krugu naučnika uglavnom izvan krugova matične nauke. Taj krug učenjaka se brzo širi; među njima su profesori slavnih univerziteta u područjima fizike, biologije i neuropsihologije. Ti naučnici iscrtavaju novu naučnu viziju, koja u najmanju ruku oduzima dah, iako o tome postoji mala svesnost javnosti, jer se njom ne bave ni novine niti kasne večernje vesti. Kako sada Zemljom hoda 99% naučnika, od svih koji su ikada postojali, nije čudno što se javljaju proboji!

Nova vizija otkriva čudesni svemir u kom ljudska svest igra daleko važniju ulogu nego što se ikada moglo zamisliti. To ujedno pokazuje kako naša civilizacija nije uopšte vrh evolucije, jer postaje sve jasnije kako su druge velike i visoko napredne civilizacije morale prethoditi našoj postojećoj civilizaciji. Atlantida se uzdiže, kako je to predvideo Edgar Cayce!

Da li bi sav taj razvoj mogao biti preteča cvetajuće naučne revolucije, koja bi eventualno vodila duhovnoj transformaciji, kako je predviđano u prošlosti? U novoj naučnoj viziji, nauka i duhovnost konvergiraju!
Naše se znanje izgleda toliko ubrzava, da će se ukoliko ne promenimo sastav školovanja, u školama jedino predavati istorija! Verovatno u neko buduće vreme, knjige iz istorije će označiti kraj 20-tog i početak 21veka kao epohu naučne renesanse. Zato nastavimo i pogledajmo šta će nauka reči.

Souls of Distortion © 2006

Нема коментара:

Постави коментар